Toxic Sap of Euphorbia dendroides - case study

Other topics about Maltese nature that do not fit in the above categories.

Moderators: MWP admin, IL-PINE

Post Reply
User avatar
MWP admin
Site Admin
Posts: 3142
Joined: Mon Sep 05, 2005 11:23 am
Location: Malta
Contact:

Toxic Sap of Euphorbia dendroides - case study

Post by MWP admin » Wed Oct 26, 2011 8:59 pm

I am posting some information received to MaltaWildPlants.com from Mary Anne Zarb related to the sap of Euphorbia dendroides (Tree Spurge / Tenghud tas-Sigra) in contact to the eye.

I am copy the text in Maltese

==========================================

PlantSpecies: Euphorbia dendroides

AuthorName: Mary Anne Zarb

25 October 2011. Ir-ragel qalulu biex juza l-halib li johrog miz-zokk tal-pjanta biex ifejjaq il-felul. Min qallu pprovaha hu fuq gismu u veru tnehhi l-felul. Imma r-ragel ghamilha fuq il-felul qrib ghajnejh u ra l-passjoni. Wara saghtejn li dellek il-halib fuq il-felul vicin ghajnejh, gie biex jorqod u ezatt kif ghalaq ghajnejh, beda hruq estrem, sturdament qawwi, disorjentament, flissjoni qawwija bhal hay fever, intolleranza kbira ghad-dawl, u ghatx esagerat. Morna l-emergenza t'Ghawdex fejn noqoghdu ahna, lahalhuha bis-saline, tawh xi taqtir bhala loppju li jintuza meta jkun hemm hsara fl-ghajn ez. bil-welding, u baghtuh id-dar. Wara nofs siegha rega' beda l-hruq esagerat. Minn ricerka li ghamilt fuq l-internet sirt naf li l-halib huwa corrosive u velenuz hafna, tant li f'xi pajjizi jmissuh mal-ponta tal-vlegeg biex jiccakkjaw bihom. Il-hrug huwa 100,000 darba iktar mil-felfel. Kwantitajiet kbar fl-ghajnejn jistghu jaghmuk permanenti. Tant twerwirt li ergajna morna l-isptar, u bhalissa ghaddej il-lejl l-isptar ghall-osservazzjoni. It-tobba qalulna li l-problema kienet mhux il-halib as such (ghax veru tajjeb ghal-felul) imma l-fatt li dahal b'xi mod fl-ghajnejn ez. bid-dmugh. Pero nixtieq li n-nies specjalment it-tfal ikunu jafu b'dan il-periklu ghax Malta u Ghawdex imdawrin b'din il-pjanta, u facilment issib lil xi tifel jew tifla li taqta fergha u mbaghad tmur toghrok ghajnejha! Napprezza li tinfurmawni b'xi letteratura ohra lokali dwar din il-pjanta u ohrajn simili. Grazzi
Stephen Mifsud
Administrator

{Comments} {Donation} {Recommendations}

User avatar
MWP admin
Site Admin
Posts: 3142
Joined: Mon Sep 05, 2005 11:23 am
Location: Malta
Contact:

Post by MWP admin » Wed Oct 26, 2011 9:28 pm

The white milky sap of most Euphorbia species is toxic, and this serves as defence mechanism to prevent herbivores from eating it. Once I went to taste it and I had a 'tongue-bite' and bad taste for 3 entire days.The sap is very irritant to mucous membranes (nose, lips/mouth, eyes, open wounds) giving a prolonged painful sensation. The best treatment is cleansing with plenty of running water, though il-Pine might add more info since he's an MD.


WARNING: Plants with white sap often means a sign of toxicity or irritation, never ingest or apply to your body unless you really know what you are doing.


Image

More pics:

http://www.maltawildplants.com/EUPH/Eup ... roides.php
Attachments
Euphorbia_dendroides_[IMG_9239].jpg
Euphorbia_dendroides_[IMG_9239].jpg (190.82 KiB) Viewed 13534 times
Stephen Mifsud
Administrator

{Comments} {Donation} {Recommendations}

Post Reply